آذر ۲۳, ۱۳۹۷

نحوه گرفتن گیتار کلاسیک

[…]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

گرفتن گیتار به سبک فلامنکو

[…]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

روش های کوک کردن گیتار

[…]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

نگهداری از سیم ها

[…]
آذر ۲۴, ۱۳۹۶

نگهداری از گیتار

[…]
آبان ۱۸, ۱۳۹۶

 تستِ گیتار و ۱۵ نکته مهم

[…]