مهر ۶, ۱۳۹۷

آگاهی – بخش اول

آگاهی مطمئناً اولین قدم برای وارد شدن به هنر و […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

انتخاب استاد – بخش دوم

انتخاب استاد یکی از مهم ترین مسایل انتخاب استاد مناسب […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

توصیه ها، مجوز ها و انرژی- بخش سوم

توصیه ها، مجوز ها و انرژی   توصیه ها از […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

از خودتان این سؤال ها را بپرسید! – بخش چهارم

از خودتان این سؤال ها را بپرسید!   آیا این […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

سبک – بخش پنجم

سبک   مطمئن شوید که معلّم سبک موسیقی که شما […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

رتبه- بخش ششم

رتبه شما برای چیزی که بدست می آورید پول پرداخت […]
مهر ۶, ۱۳۹۷

انتخاب ساز مناسب- بخش هفتم

انتخاب ساز مناسب یکی از عوامل بسیار مهم انتخاب ساز […]