انتخاب ساز مناسب

یکی از عوامل بسیار مهم انتخاب ساز مناسب است که متأسفانه سازهای نامرغوب و غیر استاندارد با هزینه های پایین و حتی بالایی در ایران وجود دارد و بسیار خرید و فروش می شوند (آگاهی از مسایل قدم اوّل و انتخاب استاد بسیار در این مورد تأثیر گذار است). یک ساز مناسب و استاندارد باعث پیشرفت شما شود و یک ساز مناسب باعث در جا زدن و حتّی پسرفت شما و چه بسا که بسیاری از مواقع باعث ضررهای فیزیکی به بدن شما می شود.

یک ساز در مساعدترین حالت ظاهری خود نیز دارای دنیای پیچیده و بزرگی است که یک کارشناس یا استاد خوب موسیقی آن آگاه است و انتخاب آن یک امر کاملاً کارشناسانه است. یک فرد آگاه استاندارد یا یک استاد کارشناس می تواند ساز مناسب شمار را انتخاب معرفی کند نه یک دوست که اطلاعاتی کم یا خیلی مواقع ناصحیحی درمورد یک ساز دارد (یا شخصی که هنوز هنرجوی موسیقی است و کارشناس انتخاب یک ساز نیست) اگر به موارد گفته شده درمورد قدم اول و انتخاب استاد دقت کرده باشید مطمئناً ساز خودنیز دچار مشکل نخواهید شد. چون هم اطلاعات بیشتر دارید و هم استاد خوب و با اعتماد را نیز انتخاب کرده اید. پس اگر درمورد انتخاب سازتان با استاد یا کارشناس مجرب خوب مشورت کنید ضرر نخواهید کرد.

نویسنده: م. مؤذن
ویراستار: ر. انبارداران

 

©کپی برداری از این مطالب و قرار دادن آن در وب سایت­ ها و وبلاگ ­ها به صورت مقاله یا هر فرمت دیگر بدون ذکر نام گیتاران پیگرد قانونی دارد.