روش صحیح کوک کردن گیتار

روش های کوک کردن گیتار

نویسنده: گیتاران

الف) استفاده از تیونر (Tuner)

به هنرجویان سطح مبتدی توثیه می‌شود که از این روش استفاده کنند، به دلیل اینکه روش دوم احتیاج به گوش موسیقیایی بهتری دارد.

نوازندگان در سطح حرفه ای هم به دلیل دقیق بودن کوک گیتار از تیونر استفاده می‌کنند، مخصوصا در کنسرت ها و ضبط آهنگ در استودیو.

کار با مترونم هم احتیاج به آشنایی ابتدایی موسیقی دارد.

به ترتیب:

  1. آشنایی با نت ها
  2. آشنایی با فواصل بین نتها
  3. آشنایی با اسم سیم ها به صورت آزاد.
  4. آشنایی با نهوه کار کردن با تیونر، که البته بسیار ساده است.

 در اینجا به اسم سیمهای آزاد گیتار بسنده می‌کنیم.

به ترتیب سیمهای گیتار را از پائین به بالا می‌شمارند.

سیم ۱ : نت می  E

سیم ۲ : نت سی  B 

سیم ۳ : نت سل

سیم ۴ : نت ر D    

سیم ۵ : نت لاA   

سیم ۶ : نت می

تیونر باید رویA4=440hz   تنظیم شده باشد .

ب) روش ساده کوک کردن که با سیم ششم شروع می‌شود .

در شکل زیر خلاصه می‌شود. نقطه ها نشان میدهند که سیمها در کدام فرت ها یا پرده ها باید گرفته شوند تا به وسیله آنها بتوانیم سیمهای آزاد را که زیر آنها هستند کوک کنیم.

وقتی که سیم ششم در فرت پنجم می‌گیریم، نت  «لا»  تولید می شود که با آن سیم آزاد پنجم را کوک می‌کنیم .

همین کار را روی سیم پنجم انجام دهید تا صدای نت  «ر» را پیدا کنید، حال با استفاده از همین نت، سیم چهارم را کوک کنید.

مانند دو سیم بالا (سیم پنج و شش) سیم سوم را کوک کنید. نت  سل

برای پیدا کردن نت  سی  که با آن سیم دوم را کوک می‌کنیم، این دفعه باید سیم سوم را در فرت چهارم بگیریم، نه در فرت پنجم.

صدای نت سیم اول، یعنی  می  را با گرفتن سیم دوم درفرت پنجم پیدا می‌کنیم.

 

©کپی برداری از این مطالب و قرار دادن آن در وب سایت­ها و وبلاگ­ها به صورت مقاله یا هر فرمت دیگر بدون ذکر نام گیتاران ممنوع است.