مقام دوم برای پیانیست ایرانی در مسابقه موسیقی لایپزیگ آلمان

آرش رکنی متولّد ۱۳۷۲، پیانیست ایرانی در مسابقه جهانی موسیقی یوهان سباستین باخ شهر لایپزیک آلمان مقام دوّم را در رشته نوازندگی پیانو کسب کرد.

درمورد وی بیشتر بخوانید.

گردآورنده: رابی
منابع: صفحه رسمی اینستاگرام آرش رکنی