پشتیبانی و تماس

به منظور ارائه پیشنهادات و انتقادات:

ایمیل پشتیبانی: support@guitaran.com

به منظور رفع مشکلات شما در سایت گیتاران:

پشتیبان فنی: ۰۹۹۰۹۰۷۹۷۶۳

به منظور راهنمایی و ارائه توضیحات لازم به هنرجویان و اساتید محترم:

پشتیبان هنری: ۰۹۱۹۵۳۹۳۹۱۲

از ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر پاسخ گوی شما هستیم.