اولین کنسرت هنرجویی باشگاه گیتاران
با هنرجویان برتر استاد مسعود امیری آغاز شد

  یک ماه تمرین مدوام شاگردان استاد مسعود امیری در روز ۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در سالن کنسرت آموزشگاه تماشاگه راز در ساعت ۲۰.۳۰ اجرا شد.
این کنسرت هنرجویی با حضور جمعی از هنرمندان و خانواده‌های هنرجویان و علاقه‌مندان به موسیقی برگزار و مورد استقبال قرار گرفت.هنرجویان در این برنامه به اجرای قطعاتی از “خوان مارتین”، “مانوئل گرانادوس”، “نینیو ریکاردو” و برخی دیگر از آهنگ‌سازان پرداختند. تنظیم‌ آهنگ‌ها از “خوان مارتین” و “مسعود امیری” بود. قطعات به صورت گروه‌نوازی، دونوازی و تک‌نوازی اجرا شد، برخی از هنر‌جویانی که در این برنامه حاصل تمرینات و کوشش‌های خود را عرضه کردند برای اولین بار بود که یک اجرای صحنه‌ای را تجربه می‌کردند.

 گزارش این برنامه را در باشگاه گیتاران بخوانید و ببینید